CaseEffektiv leadsgenerering för Affärskompetens

Med löpande annonsering hjälper vi Affärskompetens nå ut och skapa leads till "Din egen rådgivare" – ett uppdrag från Tillväxtverket för att stärka småföretag på landsbygden genom skräddarsydd rådgivning.

Kort om Affärskompetens

I Sverige är 99 av 100 företag småföretag. Affärskompetens är en ideell förening som förser småföretagare med utbildning och stöd i ämnen inom olika affärsområden. Med en vision om att sänka trösklarna för småföretagare till kompetensutveckling erbjuder Affärskompetens digitala kurser, coachning och e-learning för att möjliggöra detta.

Syfte & mål

Kompetensutveckla Sveriges småföretagare

Din egen rådgivare – ett uppdrag från Tillväxtverket drivs av Affärskompetens och syftar till att erbjuda stöd, coachning och rådgivning till egen- och småföretagare belägna i landsbygdsorter med färre än 3.000 invånare inom Sverige.

Här erbjuds man som företagare att kostnadsfritt få en egen företagsutvecklare som är specialiserad på mindre företags behov och tillsammans hjälpa företagen utvecklas dit de vill.

Genom digital annonsering i sociala medier och sökmotorer ville Affärskompetens hitta stöd hos en partner som kunde hjälpa dem uppnå sina rekryteringsmål på ett smart och kostnadseffektivt sätt.

Vårt uppdrag

Nå nischade målgrupper genom kostnadseffektiva strategier

Sedan september 2023 har Clay ansvarat för Affärskompetens löpande annonsering inom sociala medier och sökannonsering. Vårt uppdrag är att nå en nischad målgrupp bestående av landsbygdsföretag inom bland annat besöksnäring, byggbranschen, industrisektorn och skogssektorn.

Den primära målsättningen är huvudsakligen att stödja Affärskompetens i anskaffningen och bearbetningen av nya leads och kunder för "Din egen rådgivare – ett uppdrag från Tillväxtverket". Utifrån det ligger ett stort fokus på att arbeta med kostnadseffektivitet, med särskild uppmärksamhet på kostnad per lead (CPL) och relaterade nyckeltal och KPI:er.

Kanalval

Den löpande annonseringen har en mediemix inkluderande Metas plattformar Facebook, Instagram och sökannonsering i Google ads. Denna mediemix kan med fördel maximera synligheten inom målgruppen på ett kostnadseffektivt vis och samtidigt arbeta med konverteringsfokuserade insatser mot Affärskompetens nischade målgrupper.

Kampanjupplägg

För att kunna arbeta med löpande annonsering på årsbasis var det viktigt att tidigt sätta en tydlig strategi som ska kunna följas. I början av projektet utarbetade vi en detaljerad distributions- och medieplan för helåret som tydligt definierade mål och syfte, målgrupper, budgetallokering, kampanjfaser, KPI:er och taktiker.

På löpande basis publicerar och optimerar vi kampanjer i valda plattformar och för att Affärskompetens ska vara involverade i vårt dagliga arbete har de tillgång till en dynamisk dashboard som rapporterar data i realtid i kombination med månatliga uppföljningsmöten med ansvariga specialister inom sociala medier och sökannonsering.

Utmaningar & resultat

Affärskompetens hade från starten av "Din egen rådgivare" ambitiösa målsättningar på antalet leads som behövde genereras för att möta Tillväxtverkets krav på antal nya företag och kunder. Detta ställde i sin tur höga krav på KPI:er som kostnad per lead, där resultaten behövde överträffa de kostnadsestimat som sattes i uppstarten.

Trots att vi befinner oss mitt i projektets genomförande kan vi med tillförsikt rapportera att vi inte bara har nått utan också överträffat de uppsatta målen i fråga om både förväntad volym och kostnad per lead (CPL). Detta agerar som ett tydligt bevis på att ett välgrundat samarbete, kombinerat med en iterativ metodik, skapar den rätta grunden för en strategi och taktik som framgångsrikt uppnår ambitiösa mål.

Nyfiken på mer?

Vill du se fler case?

Hoppa över till vår case-sida för att läsa mer om hur vi hjälp andra kunder.

Se fler kunder & case

Vill du veta mer om projektet?

Oscar berättar gärna mer om projektet, resultaten och hur vi kan hjälpa dig med liknande uppdrag.

oscar-ceder-clay-portratt-1080x920.jpg

Oscar Ceder

Performance specialist

+46 703 22 38 28

oscar.ceder@clay.se