Integritetspolicy

Välkommen till vår integritetspolicy, senast uppdaterad den 15 augusti 2023

Introduktion

Clay är ett varumärke och affärsområde i byrånätverket Ahead Group. Vårt juridiska namn är därför Ahead Group Sweden AB.

När du använder våra olika tjänster kan vi komma att samla in dina personuppgifter och behandla dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Ahead Group Sweden är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter. Om det ändå skulle uppstå frågor får du gärna höra av dig till oss – scrolla längst ner för kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Om du som kund har ingått ett avtal med oss, om du frilansar för oss, om du sökt jobb på Clay eller om du i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress
 • Leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst
 • IP-adress

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Via vår webbplats clay.se
 • När du kontaktar oss via e-post
 • Genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners

Lagring av personuppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan.

Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

 • Kund: Dina uppgifter sparas till dess vi har levererat den tjänst eller vara som du har beställt och högst tre år efter det att din kundrelation med oss har avslutats. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med oss via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Jobbansökan: Om du har sökt jobb hos oss sparas dina uppgifter tills dess att tjänsten är tillsatt och ytterligare tre månader, men du kan när som helst be att vi raderar dina uppgifter.
 • Rättslig skyldighet: Vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring samt andra sälj- och marknadsaktiviteter i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en produkt eller tjänst av Clay har du ingått ett avtal med oss och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har beställt.

Vi kan utöver detta komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Fullgörande av avtal: För att administrera och leverera tjänster och varor som du har beställt samt för att genomföra betalningar.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse: För att möjliggöra produktion av content, för sälj- och marknadsaktiviteter samt för att kunna kommunicera med dig via e-post.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, t.ex. prenumeration av nyhetsbrev, kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och du kan alltid meddela oss, på kontaktuppgifterna nedan, om du inte önskar delta i sälj- och marknadsaktiviteter.

Överföring av personuppgifter

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi kan komma att använda oss av personuppgiftsbiträden för att utföra sin verksamhet och tillhandahålla dig de tjänster du beställer. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till Skatteverket och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Vi överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES och vi säljer inte några personuppgifter. Dock, vid informations- och marknadsföringsmaterial i sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram och YouTube och andra företag ägda av sk ”tredje land”, kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU vilket innebär att dina personuppgifter inte omfattas av dataskyddslagstiftningen som finns inom EU (GDPR).

Vi vill uppmärksamma dig på att vi därmed inte kan säkerställa att det finns en tillsynsmyndighet du kan kontakta eller att dina personuppgifter har samma skydd och att du har samma rättigheter som inom EU.

Cookies

Vår webbplats clay.se använder cookies, men bara om du gett samtycke till det. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen här på vår webbplats.

Cookie-deklaration

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt. Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till något av våra kontor eller direkt till Carl-Johan Bauhn, byråchef för Clay.

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.