Så fungerar annonsering på YouTube

YouTube börjar bli en vanlig placering i annonsörers kanalmix, och det finns flera fördelar med att annonsera på svenskarnas nya favorit-plattform. Men vad kostar det egentligen, och vilken effekt man kan få ut av plattformen? Oscar Ceder, performance specialist på Clay guidar oss igenom en introduktion till hur annonseringen går till och vad det faktiskt kostar.

Publicerat

När årets Svenskarna och internet kom kunde man konstatera att YouTube är svenskarnas favoritplattform. Hos alla svenska internetanvändare, förutom de födda 1950 eller tidigare, ligger plattformen i topp. 79% har använt plattformen någon gång det senaste året, och 55% använder den minst varje vecka.

Att annonsera på YouTube är också något som vuxit under senaste åren, och fler annonsörer verkar ha hittat till plattformen och dess fördelar.

Oscar, varför har YouTube blivit så populärt att annonsera på?

– De främsta orsakerna till att YouTube som annonsplattform har blivit mer och mer populärt hos många svenska företag och varumärken skulle jag säga är:

  1. Det är inte längre bara tonåringar som kollar på YouTube, utan idag befinner sig en bred demografi på YouTube vilket öppnar upp för möjligheter att både driva stor räckvidd men även att nå sin målgrupp med detaljerad målgruppsstyrning.

  2. YouTube har sedan långt innan TikTok varit det största video-first sociala mediet, vilket tillgängliggjort att annonsörer med relativt små medel kunnat synas omni-kanalt i ett mer ”impact” format.

  3. Det finns också en flexibilitet i format, där man kan arbeta med kortare 6-sekunders snuttar till längre, välproducerade videos. Detta har bidragit till en lägre tröskel att annonsera på YouTube, där de flesta annonsörer kan hitta något som passar, än till exempel traditionell TV-reklam.

Exempel på en 15 sekunders annons för Alandia.

Kan du ge något exempel på kampanjer där YouTube är bra att ha med i mediemixen?

– Generellt funkar YouTube oerhört starkt när man vill skapa varumärkeskännedom genom räckvidd och frekvens inom sin målgrupp, eftersom det är ett effektivt format att paketera budskap i om man jämför med vanliga stillbilder. Man kan även ofta se en hög inkrementalitet från YouTube-annonsering, som ofta är lite svårare att mäta – som exempelvis att varumärkessökningar ökar på Google som en effekt av att man annonserar på YouTube.

Ofta kanske man jobbar lite längre ner i kundresan med Metas plattformar Facebook och Instagram tillsammans med köpt sök, då brukar YouTube vara ett starkt komplement att ”fylla” tratten med förstagångsexponeringar.

Sen finns de också de fall där man behöver utbilda målgruppen, och då fungerar YouTube också väldigt starkt.

Vad ser du för likheter och olikheter mot att köpa traditionell TV-reklam?

– Både YouTube och TV ger ju möjligheten att rent visuellt arbeta med storytelling genom rörligt innehåll, men även genom ljud, viket är högst effektivt. Sedan så tillhandahåller ju båda medierna en enorm räckvidd, där YouTube på senare år även används mycket på smart-TVs och kommer in i hushållen lite mer än via mobil eller dator. Man kan säga att båda medierna är starka alternativ när man vill arbeta varumärkesbyggande och skapa förtroende.

Olikheterna är nog desto fler, även om TV-reklam numera erbjuder viss styrning så är man fortfarande långt ifrån den målgruppsstyrning som YouTube tillhandahåller. Så är man ute efter vass segmentering och precision av målgrupper så är YouTube mycket bättre i jämförelse. På YouTube är ju även annonserna mer interaktiva än TV-reklam, dvs. att de är klickbara och tillhandahåller call-to-action knappar för att kunna driva trafik till sajt smidigt.

En av de större och viktigaste skillnaderna är även att på YouTube är det mycket enklare att spåra och mäta de insatser man gör, mycket tack vare att det idag är en Google produkt, vilket tillgängliggör uppsättning av spårning av konverteringar, eller andra mål man har. Dessa gör även kampanjerna rent algoritmiskt smartare vilket också gör YouTube till en mer kostnadseffektiv kanal. Detta gör det även mycket enklare att analysera och utvärdera de insatser man gör på YouTube, vilket är svårare med traditionell TV-reklam.

Exempel på en 6-sekunders bumper från AcadeMedia.

Vad kostar det att annonsera på YouTube?

– Ja, det är nog den vanligaste frågan vi får! Det korta (och tråkiga) svaret är att det beror på...

Det långa svaret är att det varierar beroende på flera faktorer, tillexempel; annonsinnehåll, målgruppstyrning, placering, målsättning, m.fl. Leveransen av ens innehåll styrs av realtids-auktioner eller budgivningar, så man betalar inte ett fast pris. Det som är så bra med YouTube är att man antingen kan betala i form av CPV (kostnad per videovisning) eller CPM (kostnad per 1000 exponeringar) beroende vad för typ av målsättning man har.

Med CPV betalar man endast när en tittare ser på annonsen under en viss tid eller interagerar med den medan när man köper på CPM så betalar man för varje exponering, oavsett om den genererade en visning eller inte. Båda kan vara effektiva, och möjliggör en hög flexibilitet och anpassning av budget.

Om jag däremot måste säga en siffra skulle jag säga att man kan komma långt med så lågt som 10 000 kr per månad med rätt taktik och strategi, samtidigt som YouTube har så pass stort annonsutrymme att man kan använda mycket större budgetar än så utan att trötta ut sin målgrupp.

Exempel på en längre annons från en kampanj för Bosch.

Är du nyfiken på att annonsera på YouTube?

Vi berättar gärna mer, visar på hur vi hjälpt andra och hur vi skulle kunna göra i just ert fall. Kontakta Lisa så berättar vi mer!

lisa-widen-clay-portratt-1080x920.jpg

Lisa Widén

Client Growth Manager

+46 723 07 61 84

lisa.widen@clay.se